Λογότυπο Δικηγορικών Γραφείων Α. Τσιρώνη
Δικηγορικά Γραφεία Α. Τσιρώνη
         
Αρχική Σελίδα Τομείς Δραστηριοτήτων Συνεργάτες English
Αναστάσιος Τσιρώνης
Πέτρος Πανταζής
Σολομονή Παραλίδου
 
 
Σολομονή Παραλίδου
  Σολομονή Παραλίδου
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
EΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ : ΠΑΡΑΛΙΔΟΥ, Σολομονή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 24-07-1966
 
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ : Universite de Sciences Sociales de Τοulouse
ΠΟΛΗ - ΧΩΡΑ : Τουλούζη, Γαλλία
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ : 1991
ΤΙΤΛΟΣ : DEA Droit des affaires
     
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή
ΠΟΛΗ - ΧΩΡΑ : Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ : 1984
ΤΙΤΛΟΣ : Πτυχίο Νομικής Σχολής
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Δικηγόρος στο Εφετείο Αθηνών
     
ΕΤΗ : 2001 –2002
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΕΡΓΟ : ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δικηγορικό Γραφείο
ΘΕΣΗ : Συνεργάτης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ενασχόληση με θέματα εμπορικού και αστικού δικαίου, κυρίως ασφαλιστικού. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας στα αεροδρόμια της χώρας σε συνεργασία με το ΥΠΑΝ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
     
ΕΤΗ : 1998 - 2000
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ, ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ, ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΒΕΕ, ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΕΣ ΑΒΕΕ, ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΕ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ
ΘΕΣΗ : Νομικός σύμβουλος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ενασχόληση με ίδρυση επιχειρήσεων, εταιρικούς μετασχηματισμούς, συμβάσεις (κυρίως με το Δημόσιο), γενικές συνελεύσεις και διοικητικά συμβούλια, διοικητικές διαφορές, αδειοδοτήσεις αιολικών πάρκων. Συνεργασία με την εταιρία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»
     
ΕΤΗ : 1994 – 1998
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΕΡΓΟ : Ομιλος εταιριών BODYLINE
ΘΕΣΗ : Nομικός σύμβουλος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Eνασχόληση με ίδρυση επιχειρήσεων και υποκαταστημάτων, εταιρικούς μετασχηματισμούς, συμβάσεις, εξαγορές και συγχωνεύσεις, γενικές συνελεύσεις και διοικητικά συμβούλια, μισθωτήρια, σήματα και δίκαιο ανταγωνισμού.
     
ΕΤΗ : 1993 – 2000
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΕΡΓΟ : Δικηγορικό γραφείο IKRP Ρόκας & Συνεργάτες, Δικαστηριακό Τμήμα και Τμήμα Αστικού και Ασφαλιστικού Δικαίου
ΘΕΣΗ : Συνεργάτης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ενασχόληση με θέματα εμπορικού και αστικού δικαίου, κυρίως ασφαλιστικό, δίκαιο βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, ευθύνης παραγωγού, μεταφορών, ενέργειας, τραπεζικό (κυρίως στεγαστικά δάνεια με την Τράπεζα Barclays), εργατικό και εταιρικό δίκαιο, νομικούς ελέγχους εταιριών και εισαγωγή τους στο ΧΑΑ.
     
ΕΤΗ : 1992 – 1993
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΕΡΓΟ : Δικηγορικό γραφείο «Α. Καμβασινός»
ΘΕΣΗ : Συνεργάτης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ενασχόληση με θέματα εμπορικού και οικογενειακού δικαίου, αγορές ακινήτων, εργατικές διαφορές.
     
ΕΤΗ : 1989 – 1991
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΕΡΓΟ : Δικηγορικό γραφείο Ι. Σπυριδάκη
ΘΕΣΗ : Ασκούμενη Δικηγόρος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ενασχόληση κυρίως με θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου.
     
ΓΛΩΣΣΕΣ (1=βασικό, 5=ανώτερο)

  Κατανόηση Ομιλία Γραφή
Αγγλικά 5 5 5
Γαλλικά 5 5 5
       
ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
  • τα πλαίσια της παροχής νομικών συμβουλών στις εταιρίες κατασκευής και λειτουργίας αιολικών πάρκων «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ», «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΒΕΕ», «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΕΣ ΑΒΕΕ», «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΕ», «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ»: ενασχόληση με θέματα αιολικής ενέργειας και λοιπών μορφών ανανεώσιμων πηγών, αδειοδοτήσεις αιολικών πάρκων, άδειες λειτουργίας και σχετικές συμβάσεις με την «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ» καθώς και συνεργασία με την εταιρία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.».
  • Συμμετοχή στην Έρευνα – Μελέτη «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας και Χανίων» σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ειδικότερα: Επεξεργασία θεσμικού πλαισίου, συγκριτική μελέτη αντιστοίχων συμφωνιών σε διεθνές επίπεδο, υποβολή προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις και σύνταξη σχεδίου εθελοντικής συμφωνίας- συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων φορέων (ΥΠΑΝ, ΥΜΕ, ΥΠΑ) για την υλοποίηση συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων εξοικονόμησης ενέργειας στα τρία αεροδρόμια.

Τομείς Δραστηριοτήτων | Συνεργάτες | Γραφεία | Πελάτες | Δημοσιεύσεις | Σύνδεσμοι | Αρχή Σελίδας


A. Tsironis & Associates Law Offices - All Rights Reserved. Copyright ©2004 Μελέτη και Σχεδίαση : Δημ. Γ. Λογοθέτης